ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

          วันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ตลาดนัดต้นสัก ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ร่วมในพิธีเปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 2560 ณ ตลาดนัดต้นสัก ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการสร้างรายได้ที่มั่นคง ได้เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพทักษะฝีมือให้ได้มาตรฐาน ยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร ผู้ประกอบอาชีพ OTOP ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่จัดจำหน่ายที่ไม่ทั่วถึงและไม่ถาวร จึงขายสินค้าได้ในราคาที่ไม่เป็น  จึงมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เพื่อให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรและผู้ประกอบการ OTOP ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่แน่นอน และถาวร สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 50 บูท

          สำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่าย มีทั้งผลผลิตจากภาคเกษตร สินค้า OTOP 3 – 5 ดาว และการสาธิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จและยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

1

2

3

5

6

7

8

9

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222