header-info-news

          วันที่ 13 สิงหาคม 2560 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมปั่นจักรยาน ในกิจกรรมปั่นจักรยาน สานสามัคคี ทำความดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 9 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา กว่า 999 คน ปั่นจักรยาน รอบกว๊านพะเยา จำนวน 26 กิโลเมตร ซึ่ง จังหวัดพะเยา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 34 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพะเยา ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว๊านพะเยา รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน สานสามัคคี ทำความดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้น เพื่อแสดงความอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเป็นการออกกำลังกายสร้างสุขภาพให้แข็งแรงอีกด้วย การปั่นครั้งนี้ เป็นการปั่นครั้งที่ 9 และครั้งสุดท้าย คณะผู้จัดทำโครงการจึงได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร และของรางวัลพิเศษให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานด้วย

DSC 9761 resize

 

DSC 9753 resize

DSC 9747 resize

DSC 9778 resize

DSC 5516 resize

DSC 5517 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222