ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

          วันที่ 5 กันยายน 2560 ที่วัดไชยมงคล บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวัยใสหัวใจพุทธ อุ้ยจูงหลานเข้าวัด  โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม ร่วมกับท้องที่ท้องถิ่นในตำบลหนองหล่ม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการวัยใสหัวใจพุทธในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีทัศนคติที่ดีต่อศาสนา ใกล้พระและวัด เน้นเด็กให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและความกตัญญูเน้นสาธุชนทุกหมู่เหล่า ให้มีศีลห้าประจำใจ และสร้างความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย  โดยมีการนิมนต์พระนักเทศน์ของจังหวัดพะเยามาเทศน์ธรรมเคลื่อนที่ 4 ครั้งที่ 4 วัด ครั้งที่ 1  กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน เยาวชน ผู้สูงอายุ และองค์กร ราชการ องค์กรชุมชนในตำบลหนองหล่ม

21273325 1367762843273014 763093710579029845 o resize

21366810 1367763049939660 2472481999356610811 o resize

21314771 1367770299938935 4384250720062005796 n resize

21366603 1367762906606341 5144167051989170107 o resize

21367056 1367763119939653 9103336924937661211 o resize

21414647 1367763219939643 7495082150775302252 o resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222