ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

               วันที่ 5 กันยายน 2560 ที่วัดท่าร้อง ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ร่วมในงานประเพณีทำบุญสลากภัตต์  ซึ่งคณะสงฆ์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน มัคทายก กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ สภาวัฒนธรรม อปท. และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีทำบุญสลากภัตต์ขึ้น เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสลากภัตต์ และเพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับชาวพุทธสืบต่อไป

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222