ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

               วันที่ 5 กันยายน 2560 ที่หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูประถัมภ์ฯ หน่วยพะเยา ปีการศึกษา 2560 โดยมี นายทวีศักดิ์  คำวงษา ส.อบจ. พะเยา อำเภอเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จัดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วยพระเยา ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้พัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ภายในงานมีการแข่งทักษะทางวิชาทางด้านพืชศาสตร์ ด้านสัตวศาสตร์ ด้านศิลปะเกษตร ด้านการประมง ด้านอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจ และการจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตร การเผยแพร่ผลงานกิจกรรมของสมาชิก และหน่วย อกท.  และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสมาชิก ศิษย์เก่า และผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท.

1 resize

DSC 8926 resize

DSC 9015 resize

DSC 9047 resize

DSC 9092 resize

DSC 9055 resize

DSC 9065 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222