Login

header-info-news

          วันที่ ๒๑ เมษายน 2560 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ โดย อบจ.พะเยา ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น สำรวจบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

DSC 4614 resize

DSC 4625 resize

DSC 4634 resize

DSC 4640 resize

DSC 4641 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222