Login

header-info-news

          วันที่ 18 เมษายน 2560 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อบจ.พะเยา ร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง พ่อขุนงำเมือง และสระเกล้าดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพะเยา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ปี 2560 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีนำข้าราชการ พ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวงจำลองที่พระวิหารวัดศรีโคมคำ พร้อมสระเกล้าดำหัวและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระเถระชั้นผู้ใหญ่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระสุนทรกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา พระครูโสภณปริยัติสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา จากนั้นเดินทางไปประกอบพิธีสรงน้ำพ่อขุนงำเมืองสิ่งศักดิ์คู่จังหวัดพะเยา และสระเกล้าดำหัวถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ตามวัดสำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา  ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว 

DSC 9885 resize

DSC 9835 resize

DSC 9897 resize

DSC 9888 resize

DSC 9845 resize

DSC 9839 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222