Login

header-info-news

          วันที่ 10 เมษายน 2560 ที่สวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา และ นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ร่วมในพิธีเปิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองหล่ม โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  ซึ่ง เทศบาลตำบลหนองหล่ม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนตำบลหนองหล่ม พัฒนาสวนสาธารณะดงหอหนองหล่ม ให้เป็นสถานที่ท่องแห่งใหม่ของอำเภอดอกคำใต้ และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีรายได้เสริมจากนักท่องเที่ยว และทำให้คนในชุมชนเกิดความรักความสมานสามัคคีในชุมชน

          สำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ทางชุมชนได้จัดไว้ประกอบด้วย การสักการะรูปหล่อพระครูบาคำ เกจิอาจารย์ที่นับถือของคนในชุมชน และเหรียญหลวงปู่ครูบาคำยังได้ชื่อว่ามีอำนาจคุ้มครองผู้เช่าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายต่าง ๆ จากนั้นไปกราบสักการะศาลเจ้าพ่อคำปวน ทหารเอกของเจ้าพญาลิ้นก่านแห่งอาณาจักรภูกามยาวที่เคยคุ้มครองหมู่บ้านแห่งนี้ จากนั้นเดินชมธรรมชาติป่าชุมชนหอดงที่มีต้นตะเคียนยักษ์ ขนาด 7 คนโอบ และบ่อน้ำทิพย์ที่มีอายุเกือบ 1,300 ปี ที่มีผู้คนศรัทธาและเชื่อมั่นว่ารักษาโรคต่าง ๆ ได้ รวมถึงกิจกรรมการทำอาหารพื้นเมือง รวมถึงการเดินทางไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำร่องสัก ที่ทาง อบต.บ้านปิน ได้พัฒนาปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนอีกแห่งหนึ่งของอำเภอดอกคำใต้

20170410 093232 resize

IMG 2763 resize

IMG 2810 resize

20170410 091949 resize

245250 resize

245250 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222