Login

header-info-news

          เมื่อวันที่  6  เมษายน  2560  ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา  นายวรวิทย์  บุรณศิริ  นายก อบจ. พะเยา นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ. พะเยา  ร่วมถวายพานพุ่มสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ปกครองปวงชนชาวไทย ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยของบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบต่อกันมาโดยลำดับ   โดยมี  นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธี

DSC 9631 resize

DSC 9641 resize

DSC 9637 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222