Login

header-info-news

          วันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ประธานสภา อบจ.พะเยา เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติรับรอง

DSC 9515 resize

DSC 9540 resize

DSC 9541 resize

DSC 9544 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222