Login

header-info-news

          วันที่ 2 เมษายน 2560 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบจ.พะเยา ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2560 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

           สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    จัดทำโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน  2560   เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ อย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา  ตลอดจนเพื่อให้ประชาชน  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน   ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม สืบสานงานศิลป์มรดกพะเยา  ก่อให้เกิดความตระหนักเห็นคุณค่า  ความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
           ภายในงาน มีกิจกรรมต่าง ๆ  ที่น่าสนใจมากมาย  อาทิเช่น  การแสดงวงดนตรีพื้นเมืองของสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านตุ่น  การแสดงนิทรรศการ พระราชกรณีกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  การแสดงดนตรีพื้นเมืองสะล้อ ซอ ซึง และพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงาน องค์กร บุคคล ที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จนทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่ง อบจ. พะเยา ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติด้านหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานวัฒนธรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

1

3

4

5

6

DSC 9312 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222