Login

header-info-news

          วันที่ 30 มีนาคม 2560 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา มอบหมายให้ นายธนัช วงศ์มา เลขานุการ นายก อบจ.พะเยา เป็นตัวแทน ส่งมอบบ้านโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุ รายนางแก้ว มูลมิน อายุ 78 ปี ณ หมู่ 10 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการฯ ขึ้น เพื่อช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

1

 

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222