Login

header-info-news

          วันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่บริเวณกว๊านพะเยาฝั่งสะพานขุนเดช ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลร่วมกิจกรรมรวมพลังประชารัฐกำจัดผักตบชวา หลังพบปัญหาการแพร่กระจาย ยากแก่การกำจัด โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร มณฑลทหารบกที่ 34 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน กว่า200 คน ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ภายใต้กิจกรรม “กว๊านพะเยา ลุ่มน้ำอิง ปลอดผักตบชวาตัว ปวงประชาร่วมถวายเพื่อพ่อของแผ่นดิน” ตามแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้หมดจากประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ห้วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องดำเนินการกำจัดผักตบชวาทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ ขณะที่จังหวัดพะเยาสามารถดำเนินการกำจัดผักตบชวาได้ 58,040 ตัน ยังคงเหลือผักตบชวาในกว๊านพะเยาประมาณ 113,500 ตัน ที่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ แต่กว๊านพะเยามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างประมาณ 1 หมื่นกว่าไร่ เป็นเรื่องยากในการควบคุมและบริหารจัดการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งโยธาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนรอบกว๊านพะเยา ต้องร่วมมือร่วมใจ พร้อมหาวิธีและแนวทางในการดำเนินการให้ได้ไปจนกว่ากว๊านพะเยาจะใสสะอาดปราศจากผักตบชวาในที่สุด 

1

2

3

4

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222