Login

header-info-news

          วันที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ลานเฮินลื้อ วัดพระธาตุสบแวน ตำบลหย่วนอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา พร้อมคณะ ร่วมจัดงานสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด

          การจัดงานสืบสานตำนานไทลื้อของอำเภอเชียงคำ จัดเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 17  โดยความร่วมมือระหว่าง จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา อบจ. พะเยา ที่ทำการอำเภอเชียงคม และสมาคมไทลื้อจังหวัดพะเยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.0 น. – 18.00 น. เพื่อสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 โดยมีชาวไทลื้อจาก 7 จังหวัดในภาคเหนือเข้าร่วม ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน และพะเยา  กิจกรรมมากมายให้เลือกชม อาทิเช่น กาดไทลื้อ ประเพณีการตานตุงไตลื้อ การประกวดสุนทรพจน์ไทลื้อ ฟ้อนคัวตาน การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมชาวไทลื้อ การแข่งขันตีกลองปูจา การฟ้อนดาบ และชมขบวนแห่ทางประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไตลื้อสิบสองปันนาและไตลื้อ 7 จังหวัดภาค1เหนือ

2

3

4

5

6

7

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222