Login

header-info-news

          วันที่ ๕  มีนาคม  ๒๕60 ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อบจ.พะเยา ข้าราชการ อบจ. พะเยา ร่วมงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี  ๒๕60 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

          จังหวัดพะเยา ร่วมกับมูลนิธิพ่อขุนงำเมือง จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อขุนงำเมืองที่ได้ดูแลไพร่ฟ้าประชาชนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข  จนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  ส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา โดยภายในงานจะมีพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองแบบล้านนาไทย พิธีปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่กว๊านพะเยา ขบวนแห่เครื่องราชสักการะจาก 9 อำเภอ ด้วยเครื่องราชสักการะตามแบบล้านนาไทย การฟ้อนรำถวายพ่อขุนงำเมือง การฟ้อนรำผีมด ผีเม็ง และการบรรเลงดนตรีวงป้าแน

1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222