Login

header-info-news

          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560  นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเวียนเทียนทางน้ำ รอบวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่พะเยา และร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าขาว แล้วนั่งเรือพายหรือเรือแจวแบบพื้นบ้าน ประกอบพิธีเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ซึ่งมีพระพุทธรูปหินทรายหลวงพ่อศิลากว๊านพะเยาอายุ กว่า 500 ปี ประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้

          สำหรับกิจกรรมนั่งเรือพายเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา เป็นการ “เวียนเทียนทางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก ที่กว๊านพะเยา” ในรอบปีหนึ่งจะจัดอย่างอลังการเพียง 3 ครั้ง เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา หลังวันสำคัญ นักท่องเที่ยวยังสามารถนั่งเรือพายไปไหว้สักการะหลวงพ่อศิลา กลางกว๊านพะเยา ได้ทุกวัน โดยจะมีเรือพายของ กลุ่มประมงพื้นบ้าน จอดบริการแก่นักท่องเที่ยว ที่ท่าเรือวัดติโลกอาราม อ.เมือง จ.พะเยา

1

22

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222