Login

header-info-news

          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ป่าชุมชนต้นน้ำบ่อทราย ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีบวงสรวงสืบชะตาป่าชุมชนต้นน้ำบ่อทราย  ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของชาวตำบลบ้านถ้ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยหน่วยภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำ (ขุนน้ำ) ให้อยู่คู่กับชุมชนบ้านถ้ำตลอดไป กิจกรรมเริ่มขึ้นด้วยพิธีบวงสรวง พิธีกรรมทางศาสนา ถวายองค์ผ้าป่ากองทุนอนุรักษ์ป่าน้ำบ่อทราย และสืบชะตาขุนน้ำ 

1 resize

2 resize

5 resize

7 resize

3 resize

9 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222