Login

header-info-news

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา (ฝั่งพระตำหนัก) นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมงานกาแฟยามเช้า โดยมี นายณรงศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

          จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดงานกาแฟยามเช้า ในวันพุธที่สองของเดือน เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ โดยส่วนราชการผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพ  ซึ่งก่อนกาแฟยามเช้าทุกครั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จะร่วมกันตักบาตรข้าวเหนียว ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม เพื่อเสริมสร้างศาสนาศิลปวัฒนธรรม นำพะเยาให้ยั่งยืน

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222