Login

header-info-news

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.อ.ต.วีระพันธ์ ภูวจินดา เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญของขวัญแฟ้มเครื่องเขียนพระราชทานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2560 มอบให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านค่าบน ,โรงเรียนบ้านจูน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่าบน ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน 367 ชุด โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีฯ

1

2

3

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222