Login

header-info-news

             วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สนามที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ นายวรวิทย์  บุรณศิริ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ร่วมพิธีเปิดงานวันดอกคำใต้งาม รวมใจภักดิ์ รักในหลวง ครั้งที่ 32 โดยมี นายณรงศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด  

             งานวันดอกคำใต้งาม รวมใจภักดิ์ รักในหลวง ถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง โดยอำเภอดอกคำใต้ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หาที่สุดมิได้ และเพื่อเป็นการเผยแพร่หน่วยงาน และกิจกรรมของหมู่บ้าน ชุมชน ให้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเป็นการแสดงพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วน ส่งเสริมบทบาทสตรี ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หน่วยงาน และกิจกรรมของหมู่บ้านชุมชนให้รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นด้วย

          สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการมอบโล่รางวัลสตรีงามพร้อมให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้ โล่รางวัลคนดีศรีดอกคำใต้ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การเดินขบวนพาเหรดของกลุ่มสตรีอำเภอดอกคำใต้ ขบวนมวลชนของแต่ละชุมชน การแปลอักษรเลข 9 ไทย ถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 การจัดนิทรรศการภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยพ่อหลวง การจำหน่ายสินค้าชุมชน 

Collage Fotor resize

Collage Fotor1 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222