Login

header-info-news

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่วัดลี ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงานประเพณีรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลี (ป๋าเวณีห้าเป็ง)  ซึ่งทางวัดลี ได้จัดงานป๋าเวณีห้าเป็งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชนเอาไว้ 

1 resize

5 resize

2 resize

3 resize

4 resize

DSC 5599 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222