Login

header-info-news

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ พย.3 (แม่กา) หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางชุติกาญจน์ พัวสิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอำเภอเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดพะเยา  และปล่อยขบวนรณรงค์ ขบวนรถฉีดพ่นน้ำ

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222