Login

header-info-news

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายกมลชนก เดชะสิริ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมหัวหน้ากลุ่มลูกค้าประจำปี สาขาแม่ต๋ำ  ประจำปี 2560  พร้อมนำปุ๋ยอินทรีย์ ตรากว๊านพะเยา จำนวน 400 ถุง มอบให้กับเกษตรกรกลุ่มลูกค้า ธกส. สาขาแม่ต๋ำ เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต

1 resize

2

3 resize

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222