Login

header-info-news

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตรากว๊านพะเยา ต.แม่ใส อ.เมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายกมลชนก เดชะสิริ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายทวีศักดิ์ คำวงศ์ษา ส.อบจ. อำเภอเมือง นำเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ที่ได้เดินทางศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของ อบจ.พะเยา ภายใต้โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลไทยน้อย เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเทศบาลและชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222