Login

header-info-news

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณลานว่าวชั่วคราว ทางไปบ่อสิบสอง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมงานเทศกาลว่าวป่าหินบ่อสิบสอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดงาน  ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสวนแห่งชาติที่ 54 จังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชุนชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อสิบสอง ร่วมกับสมาคมนักบินว่าวประเทศไทย ได้จัดงานเทศกาลว่าวป่าหินบ่อสิบสอง ครั้งที่ 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบ่อสิบสอง ภายในงาน มีการจัดแสดงศิลปะวัฒนาธรรมของชุมชน การโชว์ว่าวกีฬา ว่าวไทย และว่าวแฟนซีตลอดสองวันกว่า 500 ตัว กิจกรรมของเด็กนักเรียน การประกวดวาดภาพบนว่าว การแจกว่าวสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ประกวดภาพถ่าย การประกวดแฟนซีผู้สูงอายุ การแข่งขันชกมวยศึกรวมน้ำใจป่าหินบ่อสิบสองมหากุศลต้านภัยยาเสพติด จำนวน 11 คู่ การจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก เช่น เสื้อและหมวก เป็นต้น

          สำหรับบ่อสิบสอง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา เนื่องจาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองหรือกว๊านพะเยา นักท่องเที่ยวมักนิยมมาที่จุดชมทิวทัศน์บริเวณผาหัวเรือ การเดินทางตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีจุดท่องเที่ยวหลายแห่ง ได้แก่ บ่อสิบสองหรือบ่อน้ำจำนวนสิบสองบ่อบนลานหิน หินมหัศจรรย์ฐานแคบผาแต้ม ภาพเขียนโบราณ บัลลังก์ขนเจือง กิ่วหม้อต้ม  การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ทั้งการปั่นจักรยาน การเดินเท้า หรือรถยนต์โดยสารของชุมชนที่คอยให้บริการ นอกจากนี้กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้หัวหน้าศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ  54 ป่าห้วยดอกเข็มและป่าแม่อิงฝั่งขวา หวัดพะเยา ดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ “ห้องเรียนธรรมชาติบ่อสิบสองจังหวัดพะเยา บนพื้นที่ 1,164 ไร่

1

2

3

86663 resize

86662 resize

86623 resize

86609 resize

86609 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222