Login

header-info-news

          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดงานสัปดาห์โคขุนดอกคำใต้ &Street Food Festival โดยมี นายประจญ ปรัชญ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 2 – กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โคขุนดอกคำใต้คุณภาพดีให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้เข้าถึงโคขุนคุณภาพดี สร้างรายได้แก่ประชาชนผู้เลี้ยงโคขุน และเป็นการดำเนินการตามโครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจรและอาหารปลอดภัยสู่ครัวโลกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มผลผลิต และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

          ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคเนื้อคุณภาพของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ การชิมอาหารฟรีจากเนื้อโคขุน การแสดงสินค้าและจำหน่ายของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ การจำหน่ายของผู้ประกอบการด้านอาหาร อาทิ ร้านอาหารที่ทำจากเนื้อโคขุน เมนูปิ้ง ย่าง สเต๊ก และเมนูอาหารที่หลากหลาย รวมถึงการสาธิตการประกอบอาหารจากเนื้อโคขุน นิทรรศการโคขุนดอกคำใต้ และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดมาให้บริการแก่ประชาชนด้วย

16463732 401586830183529 295108640033256874 o resize

IMG 2568 resize

IMG 2633 resize

IMG 2654 resize

16462882 401587626850116 8783035089321275585 o resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222