Login

header-info-news

          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคำ จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมัย คำชมพู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี และนายวรวิทย์บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา กล่าวรายงาน  กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อฯ จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังร้อยดวงใจของชาวพะเยา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในรูปแบบศูนย์ฮอมฮักชุมชน สร้างความเข้มแข็งและการขยายเครือข่ายในการดำเนินงานมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่แก่ ศูนย์ฮอมฮักชุมชนต้นแบบ การมอบโล่บุคลากรดีเด่นด้านการส่งเสริมคนพิการ การแสดงนิทรรศการ กิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ กิจกรรมออกกำลังกาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 600 คน

11

2

3

DSC 4781 resize

4

5

DSC 4730 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222