Login

header-info-news

              วันที่ 26 มกราคม 2560 ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์  บุรณศิริ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พญางำเมือง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  “ค่ายพญางำเมือง”  ประจำปี  2560 โดยมี  พลตำรวจวิชัย เกษมวงศ์  รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย  นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  หัวหน้าส่วนราชการ  ทหาร  ตำรวจ  เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พญางำเมือง  และพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจดีเด่นและผู้มีอุปการคุณ ในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพญางำเมือง  ซึ่ง นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้รับโล่เกียรติคุณด้านผู้ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือชาวบ้านของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ประจำปี 2559 ด้วย

1

2

3

4

5

DSC 4446 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222