Login

header-info-news

          วันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ. พะเยา ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมประกอบพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง และทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย โดยเฉพาะวีรกรรมที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222