Login

header-info-news

          วันที่ 17 มกราคม 2560 ที่วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบสตมวาร (100 วัน)  โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งจังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 25 มกราคม 2560 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จะศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นเวลา 9 วัน และจะลาสิกขาบทในวันที่ 25 มกราคม 2560 สำหรับจังหวัดพะเยา ได้จัดบรรพชาขึ้นตามโครงการร่วม 2 ครั้ง ครั้งแรก 99 รูป และครั้งนี้ จำนวน 115 รูป รวม 214 รูป

1

2

4

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222