Login

header-info-news

          วันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ. พะเยา ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะต่อเบื้องพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2560 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี 

         การประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมสำคัญของชาติไว้ ที่สำคัญที่สุด คือ ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันทุกวันนี้ นอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงรวบรวมแคว้นต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาล ทรงวางรากฐานแห่งความเจริญไว้ให้แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทุกคนสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน

1.

2

4

3

11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222