Login

header-info-news

         วันที่ 14 มกราคม 2560 ที่อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560  

         วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพสืบไป

         สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชน การแจกของขวัญของรางวัล การตอบปัญหา การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ และจัดซุ้มอาหาร ขนมคาวหวาน ไว้ให้เด็กได้รับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม

20170114 094411 resize

1 resize

2 resize

20170114 093934 resize

20170114 094339 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222