Login

header-info-news

          วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (ดอกคำใต้) อำเภอดอำคใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ นายบรรพ์ ใสแจ่ม   ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ 1  ซึ่งกลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ 1 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนฯ ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 29 ธันวาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และเพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬาหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด รู้จักรักและสามัคคีในหมู่คณะ  ทั้งนี้ได้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ เปตอง แฮนด์บอล แชร์บอล เทเบิ้ลเทนนิส และกรีฑา

1

11

2

3

5

6

7

8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222