Login

header-info-news

           วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมปั่นจักรยาน ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปั่นจักรยาน จิมสตอร์ ผ่อทานตะวัน บ้านโซ้ ตำบลแม่นาเรือ  โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้น ประธานในพิธี  ได้ร่วมกับนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำขบวนจักรยานของส่วนราชการ อปท. และชาวตำบลแม่นาเรือ กว่า 300 คัน ปั่นจักรยานตามโครงการดังกล่าว ไปยังสวนสตรอเบอร์รี่เฮาฮักบ้านโซ้ ตำบลแม่นาเรือ รวมระยะทางกว่า 9 กิโลเมตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงนิเวศในช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตรของชาวตำบลแม่นาเรือ ให้มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย เหมาะกับความต้องการของตลาด ตลอดจนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวและผลผลิตทางการเกษตรของดีตำบลแม่นาเรือ สำหรับชาวตำบลแม่นาเรือในช่วงฤดูหนาวนี้ได้เป็นอย่างดี สำหรับสตรอเบอร์รี่ที่ปลูก เป็นสตรอเบอร์รี่สายพันธุ์พระราชทาน 80 และที่บริเวณสวนสตรอเบอร์รี่เฮาฮักบ้านโซ้ ยังได้มีการจำหน่ายสินค้าและของดีของตำบลแม่นาเรือให้กับผู้ที่มาชมสวนสตรอเบอร์รี่และทุ่งทานตะวันอีกด้วย

1 resize

2 resize

21 resize

 

3 resize

5 resize

4 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222