Login

header-info-news

          วันที่ 22 ธันวาคม 2559  ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วยนายอำนาจ วิชัย เลขานุการ นายก อบจ.พะเยา ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการภายใต้แนวทางภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม  มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำเสนอโครงการ

 

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222