Login

header-info-news

          วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่สนามกีฬากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง ทีม อบจ. พะเยา พบกับ ทีมครูพะเยา และร่วมในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี พญางำเมืองคัพ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด "พญางำเมืองคัพ" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการการออกกำลังกาย การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย ห่างไกลยาเสพติด รวมถึงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งผลการแข่งขันฯ มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมครูพะเยา รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ ทีม อบจ.พะเยา รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ ทีม ตชด.32 รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 ได้แก่ ทีมตำรวจภูธรพะเยา

1

2

3

4

5

6

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222