Login

header-info-news

          วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ร่วมประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 เรื่อง "ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศไทย 4.0" ซึ่งมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่ประเทศไทย 4.0 โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุมและพิธีเปิด

1

2

3

4

DSC 2178 resize

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222