Login

header-info-news

          วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ. พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้อุดหนุนงบประมาณ จำนวน 5,500,000 บาท ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สำหรับสร้างสระว่ายน้ำให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการสอนและฝึกหัดนักเรียนให้ว่ายน้ำเป็นจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ รวมทั้งเป็นสนามฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาว่ายน้ำ  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222