Login

header-info-news

          วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ท่าเรือวัดติโลกอาราม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว ทั้งนี้จังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการ ตักบาตรวันพุธ สืบทอดพระพุทธศาสนา ดำรงความวัฒนา ชาวประชาร่มเย็น ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดพะเยา ตลอดจนส่งเสริมวิถีชีวิตล้านนาตามครรลองจารีตวัฒนธรรม และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

IMG 1064 resize

IMG 1065 resize

IMG 1068 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222