Login

header-info-news

          วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่บริเวณที่ตั้งศาลเจ้าพ่อโสโย โรงเรียนบ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธียกฉัตรมงคลตั้งเสาหลักเมืองเวียงต๋อม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมัย คำชมพู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี 

          วัดบ้านต๋อม พร้อมด้วยประชาชนบ้านต๋อมดง หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต๋อม และ ดร. พระครูภาวนาโสภิต วิ. เจ้าอาวาสวัดพระยืน จังหวัดลำพูน ได้ร่วมสร้างศาลามหามงคล เพื่อประดิษฐานเสาหลักเมืองเวียงต๋อมวิริยะโสโยขึ้น จำนวน 1 ต้น และเสาองค์ประกอบ จำนวน 4 ต้น เพื่อให้ประชาชนบ้านต๋อมดง และประชาชนตำบลบ้านต๋อมได้รักษาแหล่งโบราณสถานแห่งนี้ไว้ให้ลูกลาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม ในวันนี้จึงได้กำหนดประกอบพิธียกฉัตรมงคลตั้งเสาหลักเมืองเวียงต๋อม ขึ้น เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวบ้านต๋อมและประชาชนโดยทั่วไป

1

 

3

2

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222