Login

header-info-news

          วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมปั่นจักรยาน ในกิจกรรมปั่นจักรยาน สานสามัคคี ทำความดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา กว่า 999 คน ปั่นจักรยาน รอบกว๊านพะเยา จำนวน 26 กิโลเมตร ซึ่ง จังหวัดพะเยา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 34 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพะเยา ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว๊านพะเยา รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน สานสามัคคี ทำความดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้น เพื่อแสดงความอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยปั่นรอบกว๊านพะเยา รวมระยะทาง 26 กิโลเมตร จำนวน 9 ครั้ง เป้าหมาย 999 คัน ต่อครั้ง

11

 

DSC 1772 resize

3

5

4

6

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222