Login

header-info-news

          วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่นาแปลงใหญ่แบบอินทีย์ ม. 16 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ โดยมี นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว และเกษตรกรบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7, 16, 10 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว ได้ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ปิดโครงการ ปลูกข้าวเพื่อแม่ เกี่ยวข้าวถวายเพื่อพ่อ ภายใต้การสนับสนุนโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

1 

6 

IMG 0961 resize 

 

3 

5

59683 resize

59685 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222