Login

header-info-news

         วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีสวดสิยาแบบโบราณล้านนาถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา ได้กำหนดจัดงานพิธีสวดสิยา ซึ่งเป็นพิธีสวดอภิธรรมในงานศพของของชาวล้านนาโบราณ เพื่อถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา สวมชุดสีขาวร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมาก 

1

 

11

 

 

2

 

22

 

3

 

5

 

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222