Login

header-info-news

          วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ที่กว๊านพะเยา หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายณรงศักดิ์ เฉลิมเกียรติ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (เขต 1) พะเยา หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรม์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำขึ้น เพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน โดยปล่อยพันธุ์ปลารวมทั้งสิ้น 500,089 ตัว ประกอบด้วย ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ และปลาบึก  การปล่อยปลาครั้งนี้นอกจากจะเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลแล้ว ยังเกิดประโยชน์ต่อการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในกว๊านพะเยาให้คงอุดมสมบูรณ์สืบไป

DSC 1561 resize

DSC 1584 resize

DSC 1600 resize

DSC 1622 resize

DSC 1633 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222