Login

header-info-news

          วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมบริจาคสิ่งของในงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2559 โดย นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมให้การต้อนรับ

          การจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด เป็นการรับบริจาคสิ่งของทุนทรัพย์ เพื่อจัดหาของขวัญของรางวัลในการออกร้านกาชาด กาชาดไชโย เพื่อหารายได้บำรุงเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา สำหรับใช้ในกิจกรรมด้านสาธารณกุศล สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส ผู้ประสบภัย รวมทั้งกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ที่ไม่มีงบประมาณในการสนับสนุน ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานฤดูหนาว สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 16 – 25 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม สมเด็จย่า ริมกว๊านพะเยา

1

2

3

4

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222