Login

header-info-news

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ลานจอดรถหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ได้เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกัฐมนตรี ให้ข้าราชการทั่วประเทศออกกำลังกายทุกวันพุธ

1

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222