Login

header-info-news

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้นที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม  จังหวัดได้กำหนดการประชุมขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาและหารือข้อราชการต่าง ๆ

1 resize

2 resize

 

4 resize3 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222