Login

header-info-news

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ลานอเนกประสงค์บ้านโพธิ์ทอง ตำบลแม่ปืม อำเมือง จังหวัดพะเยา นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายก อบจ. พะเยา ร่วมมอบเสื้อกันหนาวให้นักเรียนและประชาชน ในโครงการ KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว โดยมี พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นประธานในพิธี สำหรับโครงการ KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว เป็นกิจกรรมที่บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร โดยบริษัทได้ร่วมมือกับกองทัพบก จัดคาราวานลงพื้นที่มอบพลังใจสู้ภัยหนาว แจกเสื้อกันหนาวสร้างไออุ่นให้กับผู้ประสบภัยหนาว โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยหนาวของไทย สำหรับจังหวัดพะเยา มณฑลทหารบกที่ 34 ได้รับมอบเสื้อจากโครงการ จำนวน 3,000 ตัว เพื่อมอบให้กับเด็กเล็ก (อนุบาล) จำนวน 500 ตัว เด็กโต (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) จำนวน 1,000 ตัว และ ผู้ใหญ่ 1,500 ตัว โดยได้กำหนดมอบให้กับเด็กและประชาชนบ้านโพธิ์เงินและบ้านโพธิ์ทอง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 393 ตัว และบ้านแม่กาท่าข้ามและบ้านแม่ต๋ำน้อย ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 374 ตัว

1 resize

2 resize

3 resize

5 resize

4 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222