Login

header-info-news

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559  นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ร่วมในพิธีทำบุญเปิดถนนและไฟฟ้า ณ บริเวณถนนเส้นพระธาตุโป่งขาม บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา ซึ่ง อบจ.พะเยา ได้สนับสนุนการสร้างถนนลาดยางผิวทางเคฟซิล (Cape Seal) บ้านโป่งขาม หมู่ 10 ต. บ้านต๊ำ เชื่อม หมู่ 16 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มความสะดวกในการสัญจร และการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของชาวบ้านที่ใช้เส้นทางดังกล่าว

68460 resize

68419 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222