Login

header-info-news

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่สนามกีฬาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพะเยา) พร้อมด้วย ตัวแทนลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพะเยา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานกำเนิดกิจกรรมลูกเสือขึ้นในประเทศไทย และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และเนตรนารี ได้บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระผู้พระราชทานลูกเสือไทย

 

DSC 0701 resize

DSC 0666 resize

DSC 0724 resize

DSC 0666 resize

 

 

DSC 0732 resize

 

DSC 0702 resize

DSC 0685 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222